1%
 
 
WELKOM bij het PINK PANEL ONDERZOEK

In dit digitale onderzoek meten we het veiligheidsgevoel en vragen we naar discriminatie-ervaringen van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgender, intersekse en queerpersonen (LHBTIQ+) in Kennemerland. Wij vinden het belangrijk om uw ervaringen en ideeën te horen. Oók als u geen negatieve ervaringen heeft.

Als u eerder een PINK PANEL vragenlijst heeft ingevuld, dan ziet u dat veel vragen van eerdere jaren weer gesteld worden. Om ontwikkelingen in kaart te brengen is het belangrijk dat de vragen zoveel mogelijk hetzelfde blijven.

Het invullen duurt ruim 10 minuten. Het is belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van uw leefsituatie en uw gevoel van veiligheid. We kunnen dan aan de hand van de uitkomsten overleggen met gemeente, politie en belangenbehartigers en hopelijk bepaalde omstandigheden verbeteren.

U ontvangt in de tweede helft van 2022 automatisch de uitkomsten van het Pink Panel onderzoek. U krijgt deze toegestuurd per e-mail. Ook zullen wij uitgebreid verslag doen van de uitkomsten in de media en op sociale media. Meestal presenteren wij op 11 oktober, Coming Out Dag,  in diverse gemeenten de resultaten. 

Het Pink Panel wordt niet meer jaarlijks gehouden, maar om het jaar. Dit is voldoende om de ontwikkelingen te volgen. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekende. Marjolein van Haaften
Onderzoeker Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
023 531 5842 of mvh@bdkennemerland.nl 
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland